روفرشی سه در چهاری در ژاپن ساخته شده است که موجب کاهش قند خون می شود

شخصی به نام توپکارا با بیان اینکه حدود 100 جریب زمین دارند، اظهار داشت که در سال جاری حدود 20 هزار روفرشی سه در چهار در این زمین پهن کرده اند.

توپکارا با بیان اینکه به طور مکرر بررسی می‌کنند تا رنگ‌های دو طرف روفرشی سه در چهار برابر و پاستلی شود، خاطرنشان کرد: با زیر و رو کردن فرش‌ها و قالی‌ها در بازه‌های زمانی خاص، رنگ دلخواه را می‌دهند.

توپکارا با بیان اینکه با هر فرش به صورت متفاوتی برخورد می شود، گفت: فرش و قالی به مدت 1 یا 4 ماه در آفتاب زار می مانند. توپکارا توضیح داد که از ژوئن شروع به بافتن کردند و تا اکتبر در میدان بودند.

توپکارا با بیان اینکه مزارع فرش در خدمت گردشگری نیز هستند، گفت: “آب و هوای دوشمالتی برای فرآوری فرش و قالی بسیار مناسب است.

روفرشی

بنابراین زمین های خالی در تابستان با پارچه های دستباف پر می شود. تصویری که توسط فرش و قالی ایجاد می شود. در همه جا اتفاق نمی افتد.

از این نظر مردم تعجب می کنند و تعجب می کنند و برای دیدن آن می آیند. گردشگران داخلی و خارجی هم به صورت گروهی و هم به صورت انفرادی می آیند و عکس می گیرند.” او گفت.

دستبافی در خارج از کشور جلب توجه می کند هلیل بورکچی که به تجارت فرش مشغول است، اظهار داشت: فرش دستباف و گلیم برای مدتی در ترکیه بسیار رایج بود.

بورکچی با توضیح اینکه آنها با سفر در اطراف آناتولی فرش دستباف خریداری کردند، گفت که آنها را به دوشمالتی آورده اند و یک سری مراحل را طی کرده اند.

بورکچی با بیان اینکه دستبافی که برخی آن را فرش قدیمی می دانند در خارج از کشور به ویژه در آمریکا توجه زیادی را به خود جلب می کند، خاطرنشان کرد: گاهی اوقات با فرش های بسیار ارزشمندی مواجه می شوند که دور ریخته می شوند.