خدمات تولید لاستیک زمستانی

لاستیک زمستانی برپایه سیلیکاساخته شده اند.همچنین درزمان برف ویخبندان چسبندگی بیشتری دارندودارای میخهایی هستندکه اصطکاک راافزایش می دهند.

ما به چهار حلقه لاستیک با اندازه‌های و ویژگی‌های درست و مناسب احتیاج داریم که بتوانیم با خیال راحت در جاده‌ها حرکت کنیم و از خطرهای در کمین رانندگی و جانمان کم کنیم. لاستیک پراید یزد تایر یکی از بهترین برند های تولید لاستیک داخلی می باشد.

اگر چه تکنولوژی تولیدی بیشتر کارخانه ‌‌های ایرانی بایاس است اما تولیدکننده‌ های مختلفی مثل بارز، کویر تایر، گلد ستون و یزد تایر از تکنولوژی رادیال استفاده می‌کنند و اکثر محصولات وارداتی هم با این تکنولوژی تولید می‌ شوند. لاستیک پراید ایران تایر یکی از موفق ترین برند ها که از تکنولوژی رادیال به خوبی استفاده کرده است.

یکی ازمواردی که راننده هادرزمستان ومناطق برفی بایدرعایت کننداستفاده کردن ازلاستیکهای زمستانی می باشدکه جایگزین خوبی برای زنجیرچرخ است.مزایای استفاده ازجنس سیلیکابرای لاستیکهای زمستانی برروی تایرهاباعث افزایش چسبندگی به سطح جاده میشودهمچنین دراین تایرهافاصله آج هازیاداست درحالیکه تایرهای چهارفصل این ویژگی راندارند.